تمدید گواهینامه ها ی ISO/IEC20000-1وISO/IEC27001ایران کیش

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 0 نظر 196 بازدید


تمدید گواهینامه ها ی ISO/IEC20000-1وISO/IEC27001 ایران کیش

 

گواهینامه ISO/IEC20000-1وISO/IEC27001شرکت کارت اعتباری ایران کیش برای سومین سال پیاپی تمدید شد.

 

این دومین ممیزی مراقبتی درزمینه اطمینان ازنگهداری وبهبود مستمراین سیستم‌هادرشرکت کارت اعتباری ایران کیش است و با تایید ممیزی شرکت NISCert با نمایندگی مرجع صدورگواهینامه TCert،یکسال دیگراین گواهینامه تمدیدشد. به این ترتیب شرکت کارت اعتباری ایران کیش وارد سومین سال ازپیاده‌سازی استانداردهایISO/IEC20000-1 و ISO/IEC27001 شده است. گفتنی است در دومین سال تمدید این گواهینامه، زیر ساخت های مناسب مرکز داده به عنوان یکی از نقاط قوت و بهبود این شرکت ارزیابی شده است.

مدت اعتبار استانداردهای ISO/IEC20000-1 و ISO/IEC27001سه ساله است و باپایان این دوره، شرکت کارت اعتباری ایران کیش باردیگر برای در یافت این گواهینامه‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ازسه سال پیش کارپیاده‌سازی فرایندهاومباحث فنی اخذ همزمان این دواستاندارددرشرکت ایران کیش کلیدخورد. تلاش برای اخذگواهینامه‌های این دواستانداردایزویکسال ونیم به طول انجامیدوشرکت کارت اعتباری ایران کیش به‌عنوان اولین شرکت PSP موفق به اخذهمزمان هردوگواهینامه مذکورشد. هم اکنون این گواهینامه 3 ساله برای یک سال دیگر در این شرکت تمدید شده است.

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر