ظرفیت های افزایش درآمد بانک از محل گسترش و مدیریت بهینه خدمات بانکداری الکترونیک

دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 0 نظر 373 بازدید

ظرفیت های افزایش درآمدبانک از محل گسترش و مدیریت بهینه خدمات بانکداری الکترونیک

سیدمحمدمهدی ساداتیان

کارشناس ارشد بانکداری و پرداخت الکترونیک

 توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردی های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته دنیا،صنعت بانکداری کشور را در سال های اخیر به منظور بکارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است. بدیهی است که کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه سودآوری آنها را افزایش دهد.

در کشور ایران مهم ترین چالشی که بانکداری الکترونیک با آن روبرو است نبودن فرهنگ پرداخت کارمزد نزد مشتریان و استفاده رایگان از این تکنولوژی ها و در آن سوی میدان رقابت ناسالم بانک ها برای عدم دریافت کارمزد می باشد که خود مانعی برای افزایش درآمدهای غیر مشاع بانک ها می باشد.حال آنکه بانکداری الکترونیک ضمن ارائه جامع خدمات بانکی به دنبال توسعه و تحول با هدف جلب رضایت مشتری بوده و برای افزایش درآمد از طریق ارائه خدماتی که در قبال آن ها کارمزد دریافت می دارد سیاست گذاری می کند.

افزایش هزینه های جذب سپرده و در مجموع افزایش قیمت پول در بازار خدمات بانکی یکی از اصلی ترین مشکلات بانک در راستای افزایش سودآوری می باشد. همچنین الزامات سپرده قانونی بانک مرکزی و سهم اندک دریافتی بانک از میزان درآمدهای مشاع باعث میشود تا به منظور جلب رضایت سهامداران سهم درآمدهای کارمزدی بانک افزایش یابد. با توجه به فرهنگ خاص بازار خدمات بانکی کشور و دامپینگ برخی بانکها جهت جذب بیشتر مشتریان اتخاذ راهکار های ویژه جهت بازاریابی و فروش در حوزه بانکداری الکترونیکی و خدمات کارمزدی الزامی به نظر میرسد.
در حال حاضر بابت خدمات الکترونیکی بانک کارمزدی دریافت نمی گردد این در حال است که این موضوع با توجه به هزینه هایی که برای بانکها به همراه داشته، صرف نظر از کم کردن هزینه های پرسنلی درآمدی برای بانک به همراه نداشته است.
همانطور که ذکر شد دلایلی از قبیل رقابت ناسالم بانک ها و عدم وجود هماهنگی بین آنها و  عدم وجود چرخه کارمزدی سالم در نظام بانکی کشور باعث گردیده علیرغم هزینه های سنگینی که بانک ها جهت راه اندازی زیر ساختنموده اند همچنان موفق به درآمدزایی در این حوزه نشده اند و با مقاومت هایی در این خصوص در جامعه مواجه شده اند.
نمونه آن در گذشته خیلی نزدیک بانک ملی می باشد که تجربه بسیار بدی بابت برداشت های 50000 ریالی جهت ارسال  SMS از حساب مشتریان داشت که با تبلیغات منفی بسیاری در شبکه های اجتماعی و رسانه های گروهی مواجه شد. البته این اقدام بانک ملی و به نوعی پیشگام بودن باعث گردید تمام بانک های کشور وارد این حوزه شده و به انواع مختلف نسبت به دریافت کارمزد در این حوزه اقدام نمایند.

در طی سالیان اخیر بانک ها هزینه های بسیار زیادی جهت آماده سازی زیر ساخت های مورد نیاز بانکداری الکترونیک در راستای بهره مندی مشتریان نموده اند که می توان با اشاعه و فرهنگ سازی و گوش زد نمودن مزایای بی شمار استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نسبت به توسعه این فرهنگ اقدام نمود یا در این صنعت پیشگام بود.

همچنین با توجه به مزایای اقتصادی فراوان سیستم های بانکداری الکترونیکی از نظر کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری بانک ها، افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان، رفع محدودیت های زمانی و مکانی و گسترش حوزه فعالیتهای بانکی و بازاریابی و اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته علاوه بر بانک های جدید (بانک های مجازی که از طریق کانال های موبایل و اینترنت ارائه خدمت نموده و تقریبا فاقد شعب فیزیکی هستند) که خدمات خود را تنها از طریق ارتباطات الکترونیکی به مشتریان ارائه می کنند، بانک های با سابقه نیز در کنار فعالیت های فعلی خود و یا با تاًسیس بانک های مستقل مبتنی بر موبایل و اینترنت به شیوه الکترونیکی عملیات خود وسعت می بخشند که در قدم اول می توان نسبت به انتخاب نام تجاری برای محصولاتی چون موبایل بانک و اینترنت بانک اقدام نمود و با توسعه این محصولات و گسترش زیر ساخت نسبت به تاسیس واحدهای SBU اقدام نمود.

بي ترديد باید گفت نظام بانکی با ساختار کنونی که اصول کاهش هزینه های عملیاتی درآن چندان جدی گرفته نمیشود و مجموعه دارایی ها و امکانات آنها از بهره وری چشمگيري برخوردار نیست، در حال حاضر به سختي توانسته است نقش تأثیرگذاری در پیشبرد برنامه های توسعه ای کشور ایفا کند و برای اینکه در تحقق سیاست های تعیین شده نقش پررنگ تر و موثر تر از گذشته داشته باشد نیازمند باز مهندسی در ساختار و و رویکردها و باز تعریف در نوع رابطه ها ست.

در دهه اخیر صنعت بانکداری شاهد رقابت توام با تهدیدها و فرصت های زیادی بوده است.به طور یقین هیچ بانکی نمیتواند ارائه دهنده تمامی خدمات الکترونیک ممکن باشد ولی بانک ها می توانند با بررسی نقاط قوت و ضعف خویش و فرصت ها و تهدید های موجود در بازار، استراتژی هایی رادر پیش بگیرند که به یک جایگاه رقابتی مناسب در بازار دست یابند. بانکداری الکترونیک صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روز افزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود.مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است.

بانکداری الکترونیک یکی از مظاهر عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است.بانکداری الکترونیکی، انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و صرفه جویی را در بهترین وجه جامع عمل پوشانده است. بي ترديد باید گفت نظام بانکی با ساختار کنونی در حال حاضر به سختي توانسته است نقش تأثیرگذاری در پیشبرد برنامه های توسعه ای کشور ایفا کند و برای اینکه در تحقق سیاست های تعیین شده نقش پررنگ تر و موثر تر از گذشته داشته باشد نیازمند باز مهندسی در ساختار و و رویکردها و باز تعریف در نوع رابطه می باشد. این واقعیتی است که تمامی مدیران و کارگزان نظام بانکی باید آنرا بپذیرند و با پذیرش آن زمینه را برای ایجاد تحول و دست زدن به خانه تکانی در ساختار نظام بانکی فراهم سازند.به دلیل اینکه مزیت بانکداری الکترونیک در ارائه خدمات با کیفیت برتر،آسان تر و سریع تر به مشتریان و همچنین بهبود شاخص های بهره وری می باشد

جهت افزایش کیفیت وهمچنین وفاداری مشتریان می توان گام هایی را به شرح ذیل برشمرد:

  •   شناخت مشتریان و بازار هدف 

  • شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان از محصول و خدمت 

  • دسته بندی خواسته های مشتریان بر اساس اهمیتی که برای آن ها قائل می باشد 

  • طراحی محصول و خدمت مورد نظر طبق نیازهای مشتریان با قابلیت انعطاف پذیری

  •   ارزیابی موقعیت خدمات ارائه شده با رقبا از دید مشتریان 

  • ارزیابی ویژگی های فنی و مشخصات کیفی خدمات نسبت به رقبا

  •  برقراری سیستم بهبود مستمر کیفیت برای حفظ پویایی فرآیند

همچنین پیشنهاد می گردد برای افزایش وفاداری مشتری و ارائه خدمت مورد انتظار مشتریان و برای ایجاد یک ارتباط مستمر و سازنده با مشتریان و آگاهی از یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان و آگاهی از نقطه نظرات مشتریان و ارزیابی انتقادات و پیشنهادات آنان از یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی بهره گرفته تا میزان رضایت و وفاداری مشتری به صورت دائم تحلیل گردد.

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر