روند رو به رشد استفاده از کارت های اعتباری

روند رو به رشد استفاده از کارت های اعتباری

۱۱ دى 0 نظر

یکی از رایجترین خدمات بانکی در کشورهای پیشرفته ارائه کارتهای اعتباری است که در مقایسه با دیگر تسهیلات از استقبال قابل توجهی برخوردار هستند.

ربودن همۀ پول نقد دستگاه های خودپرداز با بدافزار آلیس

ربودن همۀ پول نقد دستگاه های خودپرداز با بدافزار آلیس

۰۶ دى 0 نظر

پژوهشگران حوزۀ امنیتِ شرکت ترندمیکرو هشدار داده اند که خانوادۀ تازه ای از بدافزارهای دستگاه های خودپرداز یافت شده است که پول نقد این دستگاه ها را برمی دارند.

رمزگذاری کارت های بانکی در انگلیس به شیوه نازی ها

رمزگذاری کارت های بانکی در انگلیس به شیوه نازی ها

۰۶ دى 0 نظر

بانک انگلیسی بارکلیز Barclays قصد دارد با استفاده از شیوه رمزگذاری مورد استفاده نازی ها در جنگ جهانی دوم، کارت های بانکی را ایمن تر کند

مهم ترین رویدادهای خدمات به مشتری در سال 2016

مهم ترین رویدادهای خدمات به مشتری در سال 2016

۰۴ دى 0 نظر

زمانی که بیشتر رهبران کسب وکار معتقدند تجربه مشتری در حال تبدیل شدن به مبنایی اساسی برای تمایز رقابتی است، خدمات به مشتری نقش مهمی ایفا می کند