روند رو به رشد استفاده از کارت های اعتباری

روند رو به رشد استفاده از کارت های اعتباری

۱۱ دى 0 نظر

یکی از رایجترین خدمات بانکی در کشورهای پیشرفته ارائه کارتهای اعتباری است که در مقایسه با دیگر تسهیلات از استقبال قابل توجهی برخوردار هستند.